Obchodní zastoupení
produktů AGIP

brzdové kapaliny

Agip Brake Fluid DOT 4 PLUS

     

AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS je velmi vysoce výkonná syntetická kapalina, vhodná pro případy, kde je brzdný systém vystaven velmi náročným provozním podmínkám, jako je tomu například u sportovních vozů, na závodech atd.

Vlastnosti a výkonnost
- Díky výjimečnému bodu varu lze AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS používat naprosto bezpečně, i když jsou dotčené součástky vystaveny obzvláště vysokým teplotám.
- Odolává škodlivé kontaminaci v důsledku průniku vnější vlhkosti, která způsobuje párové závěry, a jeho bod varu díky tomu zůstává v bezpečných hodnotách i za značné koncentrace vody v brzdném okruhu.
- Má nízký bod tuhnutí a zachovává si tak správnou viskozitu i za velmi nízkých okolních teplot.
- Není korozivní vůči kovům, užívaným v brzdných okruzích, má dobré mazací vlastnosti a schopnosti ochrany před opotřebením a je kompatibilní s pryžovými součástkami.

Specifikace
AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS vyhovuje požadavkům následujících specifikací:
- SAEJ1703
- FMVSS116DOT3/4
- ISO 4925
- CUNA NC 956 DOT4
- VW/AUDI
- FERRARI AUTO
- Maserati
 
©
webdesign studio taox