Obchodní zastoupení
produktů AGIP

brzdové kapaliny

Agip Brake Fluid DOT 4

     

AGIP BRAKE FLUID DOT 4 je brzdová kapalina pro hydraulické bubnové a kotoučové brzdové systémy. Hodí se také pro servospojky vozidel. Většina výrobců motorových vozidel předepisuje ještě brzdové kapaliny odpovídající méně náročné specifikaci DOT 3 nebo takové kapaliny, které vyhovují vlastním firemním specifikacím.

Vlastnosti
AGIP BRAKE FLUID DOT 4 má vysoký bod varu, takže při vysokých teplotách nedochází v brzdovém systému ke tvorbě parních bublinek. Tím se snižuje možnost selhání brzd. Vlivem vlhkosti dochází u tohoto výrobku pouze k nepatrnému poklesu bodu varu. Dobrá tekutost za nízkých teplot umožňuje bezpečnou funkci brzd i při velmi nízkých venkovních teplotách. Materiály hydraulických systémů, včetně dílů z kadmia,
zinku a pryže nejsou napadány. Pryžová těsnění nebobtnají, což přispívá k zamezení jejich poškození. Dobré mazací vlastnosti kapaliny zebezpečují dokonalou funkci pohyblivých částí a zamezují jejich předčasnému opotřebení.

Brzdová kapalina AGIP BRAKE FLUID DOT 4 je chemicky stabilní a její vlastnosti zůstávají i při intenzivním účinku tepla nezměněny.

Specifikace
Brzdová kapalina AGIP BRAKE FLUID DOT 4 vyhovuje specifikacím:
DOT 3
DOT 4
ISO 4925
BMW QV 34001
GM 4653 M
FORD ESEA M6C 1002A
GM 4653M typ 550
SAE J 1703 f
 
©
webdesign studio taox