Obchodní zastoupení
produktů AGIP

chladící nemrznoucí směsi

Agip Antifreeze Extra

     

AGIP ANTIFREEZE EXTRA je speciální kapalina na bázi ethylenglykolu, která je ve směsi s vodou určena pro použití v chladicích systémech motorových vozidel.

Vlastnosti
AGIP ANTIFREEZE EXTRA snižuje bod tuhnutí chladicí směsi. Míra snížení závisí na použité koncentraci. Dlouhou životnosti kapaliny umožňují neměnné vlastnosti a složení během používání i během skladování. Lze jí tudíž s výhodou ponechat v chladicím systému bez ohledu na roční období. Protože není kyselá, nenapadá
kovy a to ani takové, které jsou vůči působení kyselého prostředí zvláště citlivé (hliník, měď a pájecí slitiny). Vysoká alkalita kapaliny chrání dlouhodobě před korozí chladicího okruhu. Její schopnost potlačovat rezivění pomáhá chránit železné části, které jsou ve styku s chladicí kapalinou. Chladicí směsi připravené z kapaliny
AGIP ANTIFREEZE EXTRA nepění ani při intenzivní cirkulaci, a proto i z tohoto důvodu přispívají k zachování teplosměnné kapacity chladicího okruhu. AGIP ANTIFREEZE EXTRA je kompatibilní s pryží a nezpůsobuje bobtnání pryže. Její přítomnost zvyšuje bod varu chladicí náplně a tím se zlepšuje chlazení při vysokých teplotách.

Použití
AGIP ANTIFREEZE EXTRA je určen (po smísení s vodou) do chladicích systémů vozidel všech výrobců a typů. Při používání je třeba mít na zřeteli, že dosažené body tuhnutí a body varu chladicí směsi závisejí na koncentraci kapaliny AGIP ANTIFREEZE EXTRA ve vodě. Následující tabulka ukazuje, jakých bodů tuhnutí lze dosáhnout při různých koncentracích kapaliny AGIP ANTIFREEZE EXTRA ve vodě.

Specifikace
ASTM D 3306,VW 774 C
Alfa Romeo norm. 3500.0685
BMW 1701
BS 3151 Type B
CUNA NC 956-13
FIAT 55523ú1
FORD ESE M97B18C
GM US 1899-M (1970)
MAN 324 LEVEL
MERCEDES BENZ 7700.00
Liaz
 
©
webdesign studio taox