Obchodní zastoupení
produktů AGIP

chladící nemrznoucí směsi

Agip Antifreeze Plus

     

AGIP ANTIFREEZE PLUS je speciální kapalina neobsahující aminy, fosfáty a dusitany, určená pro mísení s destilovanou vodou pro použití v chladicích systémech vozidel.

Vlastnosti
- AGIP ANTIFREEZE PLUS je kapalina, jejíž složení a vlastnosti se nemění v průběhu skladování a používání. Proto ji lze ponechat v chladicím okruhu po celý rok ? v zimě i v létě.
- Není kyselá, takže nepoškozuje kovy včetně těch, které jsou na kyselé prostředí citlivé, jako je hliník, měď a pájky. Díky mimořádným antikorozivním vlastnostem pomáhá chránit železné a hliníkové kovy a jejich slitiny při styku s chladicí kapalinou.
- Mimořádné složení minimalizuje usazeniny, i v případě použití tvrdé vody. Nedochází tedy ke zpomalování tepelné výměny.
- Díky tomu, že nepění, brání zachycení vzduchu v dutinách, což může negativně ovlivnit chladicí schopnost chladicí kapaliny. Nepění ani při velmi rychlé cirkulaci.
- Nezpůsobuje poškození pryžových součástí chladicího systému a dalších pryžových součástí v kontaktu s kapalinou.

Použití
Na základě zkušeností z použití bylo zjištěno, že obecně nejlepších vlastností lze dosáhnou při míře zředění s destilovanou vodou 40 ? 60 %.
Nicméně odpovědnost za pokyny pro stanovení vhodného typu chladicí kapaliny a míry zředění leží na výrobci vozidla a důrazně doporučujeme se těmito pokyny řídit.
Mísení AGIP ANTIFREEZE PLUS s jinými nemrznoucími kapalinami může negativně ovlivnit celkové vlastnosti finální směsi.

Technické údaje
Kapalina FREEZE PLUS je oficiálně schválena nebo plní technické požadavky následujících organizací a výrobců automobilů:
- VW TL 774 C (G 11)
- BMW
- MAN 324 Typ NF
- MB 325.0
- OPEL
- VOLVO
- ASTM D 3306
- ASTM D 1384
- ASTM D 2570
- ASTM D 2809
- CUNA NC 956-16/97
- CUNA NC 956-10
- Maserati
- NATO S-759
 
©
webdesign studio taox