Obchodní zastoupení
produktů AGIP

brzdové kapaliny

Agip Brake Fluid DOT 5.1

     

AGIP BRAKE FLUID DOT 5.1 je brzdová kapalina pro hydraulické bubnové a kotoučové brzdové systémy. Hodí se také pro servospojky vozidel.

Vlastnosti
AGIP BRAKE FLUID DOT 5 má vysoký bod varu, takže při vysokých teplotách nedochází v brzdovém systému ke tvorbě parních bublinek. Tím se snižuje možnost selhání brzd. Vlivem vlhkosti dochází u tohoto výrobku pouze k nepatrnému poklesu bodu varu. Dobrá tekutost za nízkých teplot umožňuje bezpečnou funkci brzd i při velmi nízkých venkovních teplotách. Materiály hydraulických systémů, včetně dílů z kadmia,
zinku a pryže nejsou napadány. Pryžová těsnění nebotnají, což přispívá k zamezení jejich poškození. Dobré mazací vlastnosti kapaliny zebezpečují dokonalou funkci pohyblivých částí a zamezují jejich předčasnému opotřebení.

Brzdová kapalina AGIP BRAKE FLUID DOT 5.1 je chemicky stabilní a její vlastnosti zůstávají i při intenzivním účinku tepla nezměněny. Vhodná též pro moderní vozy s ABS.

Specifikace
Brzdová kapalina AGIP BRAKE FLUID DOT 5.1 vyhovuje specifikacím:
USFMVS 116/ DOT 5.1
SAE J 1703
 
©
webdesign studio taox