Obchodní zastoupení
produktů AGIP

chladící nemrznoucí směsi

Agip Antifreeze Spezial

     

Bez silikátů, aminů, nitridů, borátů a fosfátů

Bezsilikátová, bezaminová, beznitridová, bezborátová a bezfosfátová nemrznoucí kapalina na bázi ethylenglykolu se zlepšenou ochranou proti korozi pro prodloužené intervaly výměny nemrznoucí kapaliny.

Vlastnosti
Agip ANTIFREEZE SPEZIAL je jeden z nejmodernějších produktů ochrany proti mrazu na trhu. Jasně snižuje bod tuhnutí chladiva v závislosti na směsném poměru s vodou, a proto zabraňuje při dostatečné koncentraci zamrznutí chladící kapaliny v chladícím systému. Současně se teplota varu chladící kapaliny zvyšuje až na více
než 100°C.

Agip ANTIFREEZE SPEZIAL poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi pro všechny v konstrukci motoru a chladičů používané materiály, např. litinu, hliník, měď a olověné slitiny atd. stejně tak jako dobrou snášenlivost s hadicemi, těsněními a plasty.

Agip ANTIFREEZE SPEZIAL obsahuje pečlivě vybrané inhibitory bez silikátů, aminů, nitridů, borátů a fosfátů a nezatěžuje proto životní prostředí.

Agip ANTIFREEZE SPEZIAL má vynikající ochranu proti kavitaci, také při dlouhodobém používání se stále zlepšovaným převodem tepla. Nicméně by měl být dodržen interval výměny 5 let, jak je doporučeno výrobcem.

Použití
Agip ANTIFREEZE SPEZIAL obsahuje glykol, neškodí životnímu prostředí a ochrana chlazení je netoxická i při dlouhodobém používání v chladících systémech všech osobních vozů chlazených vodou , nákladních aut a stavebních strojů. Vzhledem ke zlepšenému převodu tepla je Agip ANTIFREEZE SPEZIAL také doporučen
pro teplotně vysoce zatížené systémy, jako je motor sport.

Vzhledem k bezpečné ochraně proti korozi, schopnostem čištění a teplotě varu, může být produkt ponechán v chladícím systému po celý rok. Z bezpečnostních důvodů by nejnižší doporučený směšovací poměr neměl zůstat pod. Před novou náplní musí být chladící systém důkladně vyčištěn a prověřen kvůli usazeninám.

Agip ANTIFREEZE SPEZIAL (fialový) je mísitelný s kapalinami ochrany chlazení jiných specifikací, nicméně by se mělo zabránit směsi jak jen je možné, za účelem zachování kvality ( doporučení kvality).

Specifikace
VW /Audi / Seat / Škoda TL 774 D/F (G12+)
Ford
FVV Heft R 443
MB Sheet 325.3
 GM/Opel
 Ö-Norm V 5123
MAN 324 Type SNF
John Deere
NATO
Renault
Fiat
 
©
webdesign studio taox